پروژه مجتمع مسکونی

پروژه مجتمع مسکونی

پروژه مجتمع مسکونی

مخصوص دانشجویان معماری******

 

 

 

 

 

 

 

 

مجتمع مسکونی شامل :

5 ساختمان 

5 ویلا

ساختمان ها دارای واحد های : تک خواب , دو خواب و سه خواب است .

محتویات فایلی که خریداری میکنید :

دونمای اصلی از هر تیپ ساختمان و ویلاها در قالب فایل کد(AUTOCAD)

دو برش از هر تیپ ساختمان و ویلاها در قالب فایل کد

تمامی پلان ها در قالب فایل کد

سایت پلان در قالب فایل کد

5 رندر داخلی

3 رندر خارجی